تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد

تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد

تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد ، دارای 16 صفحه مفید و مختصردرقالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 16
حجم 69 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


موضوع
چکیده
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت تحقیق
بیان فرضیه 
تعریف نظری وعملیاتی
تعیین متغییر ها
جامعه آماری 
نمونه آماری 
روش نمونه گیری وجمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
ابزار اندازه گیری
تحلیل نتایج
بحث ونتیجه گیری
منابع
ضمایم

قسمتی از متن :


چکیده
هدف در این بررسی مشاهده از آگاهی بر عملکرد می باشد. این آزمایش از نوع طرح های بازگشتی  مرحله 1″2″3و جزو مطالعات موردی می باشد. این آزمایش در سه مرحله صورت گرفت، بدین صورت که در هر مرحله آزمودنی با چشم های بسته تعدادی خط را می بایست مابین دو خط افقی به نام های خط پایه و خط معیار رسم می کرد. حالت مطلوب خطوط به اندازه cm ١٠، یعنی فاصله بین دو خط پایه و معیار بود. در مرحله دو متغیر مستقل که آگاهی دادن به آزمودنی از عملکردش بوسیله آزماینده بود اعمال شد ومیانگین بدست آمده با یکدیگر مقایسه می شود ومعنی دار بودن تفاوت میانگین ها ی مراحل اول ودوم واول با سوم با استفاده از آزمون T استودنت مورد استفاده قرار می گیرد .نتیجه تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که آگاهی بر عملکرد این آزمودنی موجب بهبود عملکرد می‌شود .البته اجرای این آزمایش خالی از نقاط ضعف نبود.
مقدمه  
یکی از مباحث مورد بحث روان‌شناسی یادگیری این است که‌ آگاهی از نتایج موجب بهبود عملکرد می‌شود.به عبارت دیگر اگر یادگیرنده‌ای،به هنگام یادگیری،از نتایج کار خود اطلاّع حاصل کند، این اطلاّع عملکردهای جاری و عملکردهای بعدی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بهبود نتایج می‌شود.بنابراین منظور از آزمایش‌ ارائه شده در مقاله نشان دادن این واقعیت است که تمرین به تنهایی‌ موجب بهبود یادگیری نمی‌شود بلکه یادگیری بیشتر بستگی به تقویت‌ رفتارهای متوالی دارد.
یادگیری یکی از مهم ترین توانایی های انسان محسوب می شود که آن را از سایر موجودات متمایز میکند .یادگیری عبارت است از: تغیر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود .تفاوت عملکرد با یادگیری در این است که عملکرد محصول یادگیری است . (تفاوت بین یادگیری وعملکرد؛ تفاوت بین دانستن چگونه انجام دادن کاری وانجام دادن آن کار است )

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

خرید فایل word تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دریافت فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

خرید پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دریافت نمونه سوال تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

خرید پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دانلود مقاله تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دریافت مقاله تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

خرید فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دانلود تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

خرید مقاله تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دانلود فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از download

دانلود مقاله تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

خرید پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دریافت فایل word تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

خرید نمونه سوال تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دریافت فایل word تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود فایل word تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

خرید فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دریافت فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

خرید کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از www

دانلود مقاله تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دریافت پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

خرید فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

خرید تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دریافت تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

خرید فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

خرید فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دریافت فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

خرید نمونه سوال تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

خرید فایل word تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دریافت فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دریافت فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دانلود کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از word

دریافت تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دانلود مقاله تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دانلود فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

خرید تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دانلود پروژه تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دریافت کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دانلود فایل word تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دریافت مقاله تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دانلود فایل تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دریافت فایل pdf تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

خرید کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دانلود کارآموزی تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

دریافت فایل word تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free

خرید تحقیق تحقیق آزمون منع بعدی وآزمون اثر اگاهی از نتایج بر عملکرد از free


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید